Cung cấp phiên dịch thầm nhanh chóng

Phiên dịch là một ngành rất “hot” trong lĩnh vực Dịch thuật nó là một ngành tương đối khó vì người dịch cần có sự lưu loát và linh hoạt khi chuyển ý và phiên dịch được chia làm 2 loại chính đó là dịch đuổi và dịch song song. Trong Dịch đuổi có bao gồm một loại hình dịch là Dịch thầm.

Phiên dịch thầm là gì?

Dịch thầm là loại hình phiên dịch tương tự như dịch song song nhưng người phiên dịch được yêu cầu ngồi cạnh một nhóm ít người nghe và dịch nhỏ cho họ nghe. Lý do là, có những lúc vì vấn đề xã giao, bí mật hay tác chiến nào đó mà trong giao tiếp (tùy từng hoàn cảnh nhất định) hình thức dịch thầm phải được áp dụng và cho dù là dịch song song hay dịch đuổi, hình thức phiên dịch này yêu cầu có sự tập trung cao độ. Phiên dịch viên sẽ phải nghe một cách rất cẩn thận và dịch bằng cách thì thầm vào tai khách hàng (client). Cái khó của quá trình phiên dịch này nằm ở chỗ thông thường rất nhiều người dịch thầm cùng thực hiện công việc dịch ở cùng một thời điểm với nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Phiên dịch viên sẽ chỉ có thể thông ngôn/phiên dịch cho 1, 2 hoặc 3 người nghe.

5/5 - (1 bình chọn)